VİP Servis paketi

VİP Servis paketi :

    Etika Akademiyası  olaraq  aşağıda qeyd  olunmuş  təşkilatların uyğun bildiyi və təsdiqlətdiyi  bütün dünyada qəbul olmuş  standartlarla uyğun olan turizm sahəsində hədəflərin  müvəffəqiyyətinə  nail ola bilirik.

 

 

Təqdim etdiyimiz xidmətlər :

Yeyəcək- İçəcək (F@B) idarə etməsi üzrə təlimlər

Personalların  (mətbəx, servis və bar işçiləri) hazırlanması

İstehsalat  yerlərinin idarəsi və nəzarəti

Aylıq olaraq gigiyena və sağlıq, uyğunluq, müştəri məmnuniyyəti , məhsuldar iş, tutum təyini və işlərin standartlara uyğun həyata keçib keçmədiyini  yoxlamaq.

Qeyd:

Aylıq yoxlamalar hər ayın son günlərində rəsmi yoxlama yolu ilə,  şəxsiyyət  gizli saxlanılaraq,  işçilərin yoxlanılması şəklində keçirilir.

Bazarda olan məhsullar, mətbəxtə istifadə olunan materyallar və qurğular hər ayın sonunda sayılaraq hesabatın yazılması.

Anbar və mətbəxtə olan vəsaitlər sayılır, ölçülür və satış edilmiş məhsulların sənədləri ilə müqayisə edilərək,  aylıq mənfəət və zərərlər  hesablanması.

Hesablama  prosesindən sonra  ortaya çıxan nəticələr , satış siyahısı nəzarət edildikdən sonra müqayisə olunur və nəticədə iş yerinin  hesablarında  zərər olub olmadığı sənədləşdirilməsi.

Qurğuları  ilk dəfə sayıb  və hər növbəti ay siyahısı ilə müqayisə etdikdən sonra, iş yerinin məhsullarını idarəli və nizamlı istifadəyə istiqamətləndirmək .

 

Əməkdaşlarımız və partnyorlarımız:

 

Dünya Aşçılar Birliyi- World Association of Chiefs  Societes (WACS)

Peşəkar Aşçılar – Master Chef

Türkiyə Aşçılar və Şeflər Federasiyası (taşfed)

Dünya Səviyyəsində Etibarlı Qida Standartları-İSO 22000 HACCP Sənədi


İngilis Pərakəndə Konsorsiyumu- British Retails Consortium (brc sənədi)