Dəvətnamə

                                                                  Dəvətnamə

Bir neçə faydalı məsləhət

  Sizə dəvətnamə yazıb göndərmə işini  yüngülləşdirmək üçün bir neçə faydalı məsləhət təqdim edirik.

  •      Siz toy dəvətnamələri zərfinin öncədən çatdırılmasını üçün danışın. Dəvətnamələr cap olunana gədər zərflərin  üzərində çətin bir iş başlıya bilərsiniz- onları imzalayıb ünvanlandırın.
  • Zərflərin üzərində dəvət olunan qonağın adı və ya ünvanı yazılır. Çünki səhfdən heç kim sığortalanmayıb. Bu səbəbdən bir necə əlavə zərf və dəvətnamə blankı sıfariş etmək lazımdır. Onlar mütləq sizə lazım olacaq.
  •  Toy dəvətinə razılıq və imtina, həmçinin toy  hədiyyələri zərfin üzərində qeyd olunan ünvana çatdırılır. Dəvətnamələrə və hədiyyələrə cavab gondərmək üçün rahat fərdi sisteminizi yaratmaq məsləhət görülür.
  • Dəvətnamələri düz ünvanlamaq üçün Siz dəvət olunan qonaqların adlarını və poşt adreslərini tam yazmalısınız. Özünüzə qonaqların isim və familyaları yazılmış siyahı tutun. Qohum olan şəxsin adının önündən qeydlər aparın. İsmin önündən “anamın rəfiqəsi” və ya “kiminsə nişanlısı” qeydini aparmaq olar. Bu məlumatlar sizə tanış olmadığınız qonaqları qarşılamaqda, ziyafət masasında yerləşdirməkdə, təşəkkür məktubu yazmaqda kömək olacaqlar.