Ümumi jestlər

Ümumi jestlər

Gəlin  milli şərhilərin  və üç ən məşhur hərəkətlərin (üzük və ya OK işarəsi, yüxarı qaldırılmış baş barmaq, V işarəsi) təhlilini aparaq.

Read more: Ümumi jestlər

Peşə imici

Peşə imici

Peşə imici- sizin bacarıqlar  və əsas subyektlərin (müştəriləriniz, rəhbərləriniz, sizə tabe olanlar, həmkarlar) xarakter  münasibətini əks etdirən  xüsusiyyətlər  və səciyyəvi cəhətlərinin  məcmusudur .

Read more: Peşə imici

Nitq mədəniyyəti

   Nitq mədəniyyəti

Hər gün ən azı 10 dəqiqə şifahi oxuyun. Bu sizin səs bağlarını gücləndirməyə və səsinizi idarə etməyə kömək edəcək. Bunun görə də təqdimat üçün hazırlanan mətn və ya konspektlərdən istifadə edin.

Read more: Nitq mədəniyyəti